Vyhledávání

Kontakt

Zvonečník, z.s.

zvonecnik@seznam.cz

Zvonečník se vyslovil pro lepší kombinovatelnost dopravy

01.06.2015 00:00

tisková zpráva, 1.6.2015, Praha

Kombinování různých druhů dopravy bývá poněkud přehlíženým tématem a málokdo si nakonec uvědomuje potřebu zajištění určitého zázemí pro dopravní kombinace. Toto zázemí může zjednodušit přestupy, zajistit větší komfort cestování a přenést více nákladu a cestujících, aby alespoň část cesty mohli využívat ekologičtější způsob dopravy.

K problematice Zvonečník připravil internetové stránky "Dopravní kombinace - tipy pro lepší kombinovatelnost různých druhů dopravy" na adrese https://dopravnikombinace.webnode.cz/ Spolu s Masarykovou demokratickou akademií 26. května dále uspořádal debatu v Lidovém domě, kde s velice názornou prezentací vystoupil prezident Svazu cestujících ve veřejné dopravě Miroslav Vyka. Hned v úvodu účastníky poněkud zaskočil, že počet cestujících ve veřejné dopravě souvisí s počasím. Cestující například nasedají více do automobilů, protože nechtějí čekat na spojení nebo přestupovat v dešti (zvláště v Praze, kde paradoxně nejnovější nádraží nemají krytá celá nástupiště, aby bylo možné přestupovat zcela suše). Padl termín "první a poslední míle", kdy individuální přeprava může být vhodným druhem přepravy na začátku a konci cesty.

Tajemník platformy Zvonečník Jiří Jakl uvádí: "Nejde o ryze odborné téma, ale zkušenosti s kombinováním různých druhů dopravy má jako cestující každý z nás. Otevřená debata nám umožnila formulovat, co konkrétně by se mělo zlepšovat v ČR a půjde o náš příspěvek do programové debaty ČSSD." A k prosazování jakých priorit debata dospěla?

1) Možnost úschovy kol by měla být zajištěna u každého vlakového nádraží. Zdarma může být pro cestující s dlouhodobými jízdenkami a pro ostatní za mírný poplatek. V případě malých zastávek je nasnadě řešení alespoň malým přístřeškem v kombinaci s kamerovým snímáním proti nežádoucímu poškození či krádežím.

2) V prostředcích hromadné dopravy je nutné počítat s velkým prostorem pro uložení kočárků a kol. Využívání sklopných sedadel ukazuje, že to nemusí být ani na úkor běžného počtu míst k sezení. Žádoucí je zavedení standardního upoutání kol.

3) Zlepšení možností parkování automobilů v bezprostřední blízkosti nádraží. Zajištění vozů na objednání do vzdálenějších míst, kde je zajištění pravidelné veřejné dopravy problém.

4) Rozšíření nakládacích míst pro autovlaky, zejména v letním období pokud jde o spojení do Zagrebu a Splitu, ale i na Slovensko (u Pendolin je ovšem zařazení autovlakových vozů problém). Jinou možností místo autovlaků je rozšíření půjčoven automobilů a jejich sdílení (car-sharing) v místech, kde jsou potřeba.

5) Změna poměrů využívání železnice dopravci. Autodopravci mohou bránit přesunu nákladní dopravy na železnici, protože přicházejí o část svého zisku. Klíčové zde může být uvolnění zákona o drahách a řešení spojitelnosti podnikání autodopravců také s železnicí.

6) Nové terminály pro překládky kontejnerů mezi železnicí a kamiony. Klíčový je zde zákon o Státním fondu dopraví infrastruktury (SFDI). Jde o relativně malé investice, kdy doprava kamionových kontejnerů v kombinaci se železnicí má smysl již nad 100 km.

7) Odstranění legislativních bariér provozu vlakotramvají s jejich definicí v zákoně o drahách a odstranění technických bariér propojení (nových) vlakových a tramvajových konkrétních tratí. Klíčové je spojení s regionálními tratěmi - "lehkými železnicemi".

Grémium platformy Zvonečník